facebook

Pytanie
  • Czy spółdzielnia zwróci za wymianę okien?

  • Samo członkostwo w spółdzielni i uiszczanie obowiązkowych opłat na fundusz remontowy nie daje automatycznie prawa do zwrotu kosztów poniesionych na indywidualnie przeprowadzoną usługę wymiany okien. Fundusz remontowy jest funduszem należącym do spółdzielni, i znaczy to, że to ona nim dysponuje. O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu decyduje statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie (członkowie spółdzielni), może zadecydować, że spółdzielnia zwróci w całości lub w części koszty indywidualnie przeprowadzonej usługi wymiany okien.

    Pieniądze na dofinansowanie mogą pochodzić nie tylko z funduszu remontowego, ale też z nadwyżki bilansowej lub funduszu celowego. Ten ostatni często jest ustanawiany właśnie na wymianę okien i drzwi. Z doświadczenia mogę doradzić aby zwrócić uwagę na to, że wymiana okien wiąże się z ingerencją w wygląd elewacji całego budynku. Okna służą wprawdzie do wyłącznego użytku właściciela lokalu, lecz jakby nie było są elementem ściany zewnętrznej, która służy innym mieszkańcom. Zdarzyć się może, że wybrane okna nie będą pasowały do reszty (np. będą miały inny kolor, kształt czy wielkość), co wpłynie na estetykę budynku. W takim przypadku często spółdzielnie nie zwracają kosztów usługi montażu okien .

Komentarze
    Brak komentarzy...

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja