facebook

Demontaż / Montaż

 1. Transport / Przygotowanie:

- stosujemy środki transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów,
- ekipa montażowa przygotowuje teren do pracy, zabezpieczając podłogę za pomocą folii,
- ekipa demontuje stare okienne skrzydła oraz ościeżnice przecinając je po kawałku,
- po usunięciu ościeżnicy ekipa odkuwa tynk, czyści otwór.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.


Auto ze stojakiem do przewozu okien

Monter wycina metalową konstrukcję

Monter usuwa drewnianą ościeżnice

Przygotowany otwór okienny

 2. Osadzenie okna:
- montaż rozpoczyna się od osadzenia ramy okna w otworze zachowując poprawny luz pomiędzy ramą a murem.
Odstęp pomiędzy ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna itp.
- po prawidłowym osadzeniu ramy na klockach drewnianych lub plastikowych klinami i blokujemy ramę okna na
sztywno w otworze, równocześnie sprawdzając pion i poziom za pomocą poziomicy.
- następnie ekipa mocuje mechanicznie okno w otworze za pomocą kołków rozporowych (dybli) lub kotew.

Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami max co 700 mm.

Kotwa montażowa
Kotwa montażowa
Mocowanie kotwy
Mocowanie kotwy

 3._Uszczelnienie

- do uszczelnienia odstępu pomiędzy ramą a ościeżem ( murem) stosujemy pianki poliuretanowe uznanych firm,
- przed przystąpieniem do wypełniania pianką monter - sprawdza przekosy, piony i poziomy,
- po sprawdzeniu monter uzupełnia luz pomiędzy ramą a ościeżem wtryskując pistoletem piankę zwracając uwagę na
dokładne wypełnienie szczeliny przed jednoczesnym niedopuszczeniu do odkształceń ramy ościeżnicy.

Po zamocowaniu okna w otworze należy sprawdzić, czy:

- jest ono prawidłowo usytuowane w poziomie i w pionie,
- przekątne w oknie są równe
- szereg okien znajduje się w jednym poziomie,
- łączniki mechaniczne są prawidłowo zamocowane.

W okresie zimowym pracujemy tylko na pianach zimowych.

Pianka montażowa
Pianka montażowa
Wtryskiwanie pianki pistoletem
Wtryskiwanie pianki pistoletem

4. Wykończenie

- ekipa zajmuje się teraz wykończeniem tynkarskim ościeża wewnętrznego i zewnętrznego oraz naprawom spowodowanym uszkodzeniami tynku,
- przed przystąpieniem do obróbek tynkarskich monter za pomocą nożyka obcina nadmiar piany przy ramie okiennej,
- do wykończenia używamy zapraw na bazie gipsu, ćwierćwałków, maskownic itp,
- nałożoną zaprawę za pomocą pac tynkarskich monter spryskuje wodą w celu dokładnego wygładzenia,
- ekipa nakłada silikon na łączeniu parapetu wewnętrznego z oknem oraz parapetu zewnętrznego z oknem,
- następnie ekipa dokładnie reguluje i ustawia skrzydła okienne,
- na sam koniec ekipa zdejmuje folie z podłogi i sprząta po sobie.

Pianka winna być zabezpieczona (osłonięta) przed działaniem promieni UV i czynników atmosferycznych.

Obróbka za pomocą plastikowych maskownic
Obróbka za pomocą plastikowych maskownic
Monter wykąńcza zewnętrzne ościerze
Monter wykąńcza zewnętrzne ościerze

Po zakończeniu montażu oraz wykonaniu obróbek ościeża należy usunąć taśmę zabezpieczającą profile ( zbyt długie jej pozostawienie może spowodować pozostanie śladów kleju na powierzchniach zabezpieczanych).

Tak w skrócie wygląda praca naszej ekipy montażowej przy wymianie stolarki okiennej.


Nie wykonujemy prac montażowych kiedy temperatura spada poniżej -5 C.

 
Wykonujemy tez pracę nietypowe związane z przekuwaniem, murowaniem i wybijaniem otworów.

 

Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań.

 

 W celu uzyskania szczegółowej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą IDEAL.  

                                                       

Zakupione okna jesteśmy w stanie profesjonalnie zamontować w przystępnej cenie. 

Dysponujemy w pełni wyposażonymi ekipami monterskimi:

 

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja