facebook

Budowa okna

Okno skonstruowane jest z:
- ościeżnicy ( ramy),
- skrzydła,
- okucia.

 

budowa okna

 

Okno składa się z ramy zamocowanej we wnęce okiennej, zwanej ościeżnicą oraz zawieszonych na niej skrzydeł. Skrzydło składa się z ramy zwanej ramiakiem oraz szyby. Powierzchnia okna może być podzielona dodatkowo na mniejsze części w obrębie ościeżnicy lub w obrębie skrzydła. Element dzielący okno na części pionowe nazywany jest słupkiem, na części poziome - ślemieniem. Elementy pionowe i poziome dzielące płaszczyzny skrzydła nazywamy szprosami.

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja