facebook

PCV co oznacza? Jak powstaje?

Powszechnie używany w Polsce skrót PCV odnosi się do PVC - od poly (vinyl chloride) którego używa się w nazewnictwie międzynarodowym. Często możemy spotkać się też z nazwą PCW (Poli Chlorek Winylu). My w swoich kolejnych zagadnieniach i opisach aby za dużo nie komplikować pozostaniemy przy powszechnie przyjętej w Polsce nazwię PCV.

Czym jest PVC ( PCV).
W pierwszej kolejności warto rozszyfrować skrót PVC (lub zamiennie stosowany polski odpowiednik PCW), który pochodzi od międzynarodowego PolyVinyl Chloride i oznacza polichlorek winylu. Związek ten ze względu na swoje unikalne właściwości m.in. trwałość, dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie wielu rozpuszczalników czy czynników atmosferycznych, a także posiadający równie istotne walory estetyczne, wpłynął na zrewolucjonizowanie rynku okien. Te szczególne cechy powodują, że okna PCV stanowią obecnie większość produkowanych okien na świecie.
Tak naprawdę bardzo niewiele osób wie, że PCV  jest pochodną surowców naturalnych Ziemi. Materiałami niezbędnymi do produkcji PCV są ropa naftowa oraz sól kamienna. PCV składa się w 43% z ropy naftowej, natomiast 57% tego tworzywa to sól, a dokładniej otrzymywany z niej chlor (Cl).


Proces powstawania profili okiennych i drzwiowych.
Proces produkcyjny PCV polega na oddzieleniu z ropy naftowej etylenu, a z soli kuchennej chloru, z których powstaje chlorek winylu. Po kolejnych procesach chemicznych - polimeryzacji - otrzymujemy polichlorek winylu. Procesy produkcyjne PVC nie wymagają wysokich temperatur, co wiąże się z relatywnie niskim zużyciem energii, a to z kolei sprawia, że PCV jest surowcem tanim w wytworzeniu. Wykorzystanie zasobów ropy naftowej do produkcji PCV jest zaskakująco niskie, gdyż stanowi około 1% całego wydobycia i przetwórstwa tego surowca. Metodą polimeryzacji wytwarza się chemicznie trwały i absolutnie nieszkodliwy dla zdrowia, biologicznie obojętny polichlorek winylu. Kolejnym etapem powstawania profili jest ekstruzja.
Ekstruzja czy też ekstrudowanie oznacza ciągły proces wytłaczania pasm bądź profili z plastycznych tworzyw lub ich produktów wstępnych (np. granulatu).
W maszynach do ekstruzji odbywają się następujące etapy procesu:
- zagęszczanie masy ekstrudowanej w zwarty materiał o
  stałej konsystencji,
- roztapianie masy ekstradowanej przez elementy grzewcze
  na ścianach cylindra i poprzez tarcie.
- homogenizacja topliwa ( uplastycznienie masy),
- wytłaczanie topliwa przez odpowiednie narzędzie
  ekstruzji które kształtuje geometrie profilu okiennego.

Extruder

      Schemat Extrudera

Aparatura do ekstruzji - oprócz samego ekstrudera i narzędzia - obejmuje urządzenia linii ekstruzyjnej, gdzie dokonuje się kalibracja ekstrudatu, schładzanie, odciąganie, cięcie na długość i odkładanie. Wszystkie urządzenia linii ekstruzyjnej muszą być technicznie dostosowane do danej zdolności przepustowej ekstrudera. W strefie kalibracji wytwarzana jest próżnia, co powoduje dociśnięcie powierzchni zewnętrznych profilu do ścianek strefy kalibracji. Po przejściu wypełnionej wodą łaźni schładzającej i mechanizmu odciągającego, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie profilu nakładana jest folia ochronna, zanim zostanie on pocięty na sześciometrowe kawałki w urządzeniu tnącym.

Extruder Foto

       Extruder


IDEAL

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja