facebook

Sposoby i kierunki otwierania okna

Płaszczyzny i kierunki otwierania okien w naszych domach lub budynkach użyteczności publicznej w dużej mierze wynikają z przyzwyczajeń. Typowe dla naszych domów jest otwieranie okien przez systemy rozwierno-uchylne do wewnątrz. Dla drzwi balkonowych obok otwierania rozwierno-uchylnego coraz powszechniejsze stają się u nas systemy przesuwne.

Zależnie sposobu otwierania skrzydeł okna dzielimy na:
• Nieotwierane, nazywane częsta fiksami lub szkleniem stałym.
• Uchylne.
• Rozwierne.
• Uchylno-rozwierne.
• Przesuwne.

PRZYKŁADOWE SPOSOBY I OZNACZENIA OTWIERANIA OKNA.


Fix                         Okno nieotwieralne (szklenie stałe lub fix). Oznaczenia + lub X.

Można wykonać je w samej ramie wtedy jest najbardziej ekonomiczne. Szklenie stałe można też wykonać w skrzydle wtedy wizualnie jest takie samo jak okno rozwierne tylko nie ma klamki. Okna nieotwieralne często są stowane w sklepacj jako witryny itp. oraz ze względów ekonomicznych.


 Uchylne                                 Okno uchylne. Oznaczone symbolem literowym U.
Zalecane jest do mniejszych okien umieszczonych na większej wysokości jako naświetla z funkcją lufcików. Takie ustawienie skrzydła służy otwarciu go w celu przewietrzenia pomieszczenia. W przypadku dużych skrzydeł uchylnych należy się liczyć z koniecznością ich mycia od zewnątrz. W zależności od ustawienia stabilizatora uchyłu w rozwórce, skrzydło uchyla się przeważnie na 80 lub 140 mm.


Rozwierne                             Okno rozwierne.  Oznaczone symbolem literowym R.
Jest podstawowym sposobem otwierania okna zarówno w celu intensywnej wymiany powietrza jak i uzyskania lepszego kontaktu z otoczeniem.
To rozwiązanie jest tańsze od skrzydeł rozwierno-uchylnych i ze względu na dostępność przy myciu najlepiej sprawuje się zawsze w parze ze skrzydłem rozwierno-uchylnym.


 Rozwierno - uchylne                     Okno rozwierno - uchylne.  Oznaczone symbolem literowym RU.
Dwie osie obrotu skrzydła - uchylanie w celu przewietrzania pomieszczeń, zaś rozwieranie, by można było wyjrzeć przez okno i na przykład umyć drugie skrzydło z pomieszczenia. Skrzydła rozwierno-uchylne z okuciem obwiedniowym są najbardziej funkcjonalne z punktu widzenia sposobu otwierania.


Przesuwne                Okno przesuwne. Oznaczone symbolem literowym HS lub HKS.

Skrzydło otwierane nie wchodzi do pomieszczenia, stosowane najczęściej jako wielkopowierzchniowe przeszklenia. Duże zastosowanie mają w nowobudownych budynakch jednorodzinnych jako wyjscia na taras. Minusem systemów przesuwnych jest dość wysoka cena.


W przypadku okien wielodzielnych poszczególne skrzydła okienne mogą otwierać się na kilka różny sposób, co zawsze jest odpowiednio zaznaczone na rysunkach.


Przykładem może być okno przesuwne w ostatniej pozycji. Strzałka w lewym skrzydle oznacza możliwość przesunięcia skrzydła w prawą stronę. Krzyżyk w lewym skrzydle oznacza szklenie stałe.


KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ OKIENNYCH.

LEWE                    PRAWE

                               Okno Lewe 'OL'                                          Okno Prawe 'OP'

 

Kierunki określamy według położenia na oknie zawiasów okiennych. Jeśli zawiasy są na oknie po stronie prawej, a klamka po lewej, to mamy do czynienia z oknem prawym (OP). Jeśli zawiasy są na oknie po stronie lewej, a klamka po prawej, to mamy do czynienia z oknem lewym (OL).

Na okna zawsze patrzymy od wewnątrz pomieszczenia ( od pokoju).

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja