facebook

Wytrzymałość mechaniczna

Właściwość wytrzymałości mechanicznej okna związana jest ze sztywnością skrzydeł okiennych poddanych działaniu sił działających w płaszczyźnie skrzydła, jak i prostopadle do płaszczyzny skrzydła. Wytrzymałość mechaniczna okna, może decydować o bezpieczeństwie jego użytkowania.
     Jednym z rodzajów sił działających na skrzydło okienne w jego płaszczyźnie mogą być siły pochodzące bezpośrednio z czynności użytkownika, obciążającego skrzydło ciężarem własnego ciała na skutek niespodziewanych wydarzeń przy myciu okien, co może spowodować trwałe uszkodzenie skrzydła lub okuć, a w skrajnych wypadkach wyrwanie skrzydła z ościeżnicy.

Norma PN-EN 14351-1:2006 ustala cztery klasy wytrzymałości mechanicznej okien.

W klasie 1 wytrzymałość okna na obciążenia pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła to 200 N ( 20 kg) i na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny również 200 N (20 kg).

W klasie 2 wytrzymałość okna na obciążenia pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła to 400 N ( 40 kg) i na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 250 N (25 kg).

W klasie 3 wytrzymałość okna na obciążenia pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła to 600 N ( 60 kg) i na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 300 N (30 kg).

W klasie 4 wytrzymałość okna na obciążenia pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła to 800 N ( 80 kg) i na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 350 N ( 35 kg).

Obciążanie 10 N to odpowiednik ciężaru około 1 kg.

Zasada jest prosta, im wyższa klasa wytrzymałości mechanicznej okna, tym jego użytkownik jest bardziej bezpieczny w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności związanych z bezpośrednim działaniem na skrzydło okienne dodatkowych sił.

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja