Cały proces pracy

Demontaż / Montaż

1. Transport / Przygotowanie:

– stosujemy środki transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów,
– ekipa montażowa przygotowuje teren do pracy, zabezpieczając podłogę za pomocą folii,
– ekipa demontuje stare okienne skrzydła oraz ościeżnice przecinając je po kawałku,
– po usunięciu ościeżnicy ekipa odkuwa tynk, czyści otwór.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.

Auto ze stojakiem do przewozu okien

SONY DSC

Monter wycina metalową konstrukcję

SONY DSC

Monter usuwa drewnianą ościeżnice

SONY DSC

 

Przygotowany otwór okienny

SONY DSC

 

 

2. Osadzenie okna:
– montaż rozpoczyna się od osadzenia ramy okna w otworze zachowując poprawny luz pomiędzy ramą a murem.
Odstęp pomiędzy ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna itp.
– po prawidłowym osadzeniu ramy na klockach drewnianych lub plastikowych klinami i blokujemy ramę okna na
sztywno w otworze, równocześnie sprawdzając pion i poziom za pomocą poziomicy.
– następnie ekipa mocuje mechanicznie okno w otworze za pomocą kołków rozporowych (dybli) lub kotew.

Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami max co 700 mm.

 

Kotwa montażowa

SONY DSC

Mocowanie kotwy

SONY DSC

 

3._Uszczelnienie

– do uszczelnienia odstępu pomiędzy ramą a ościeżem ( murem) stosujemy pianki poliuretanowe uznanych firm,
– przed przystąpieniem do wypełniania pianką monter – sprawdza przekosy, piony i poziomy,
– po sprawdzeniu monter uzupełnia luz pomiędzy ramą a ościeżem wtryskując pistoletem piankę zwracając uwagę na
dokładne wypełnienie szczeliny przed jednoczesnym niedopuszczeniu do odkształceń ramy ościeżnicy.

Po zamocowaniu okna w otworze należy sprawdzić, czy:

– jest ono prawidłowo usytuowane w poziomie i w pionie,
– przekątne w oknie są równe
– szereg okien znajduje się w jednym poziomie,
– łączniki mechaniczne są prawidłowo zamocowane.

W okresie zimowym pracujemy tylko na pianach zimowych.

Pianka montażowa

SONY DSC

Wtryskiwanie pianki pistoletem

SONY DSC

 

 

4. Wykończenie

– ekipa zajmuje się teraz wykończeniem tynkarskim ościeża wewnętrznego i zewnętrznego oraz naprawom spowodowanym uszkodzeniami tynku,
– przed przystąpieniem do obróbek tynkarskich monter za pomocą nożyka obcina nadmiar piany przy ramie okiennej,
– do wykończenia używamy zapraw na bazie gipsu, ćwierćwałków, maskownic itp,
– nałożoną zaprawę za pomocą pac tynkarskich monter spryskuje wodą w celu dokładnego wygładzenia,
– ekipa nakłada silikon na łączeniu parapetu wewnętrznego z oknem oraz parapetu zewnętrznego z oknem,
– następnie ekipa dokładnie reguluje i ustawia skrzydła okienne,
– na sam koniec ekipa zdejmuje folie z podłogi i sprząta po sobie.

Pianka winna być zabezpieczona (osłonięta) przed działaniem promieni UV i czynników atmosferycznych.

 

Obróbka za pomocą plastikowych maskownic

SONY DSC

Monter wykańcza zewnętrzne ościeże

SONY DSC

 

Po zakończeniu montażu oraz wykonaniu obróbek ościeża należy usunąć taśmę zabezpieczającą profile ( zbyt długie jej pozostawienie może spowodować pozostanie śladów kleju na powierzchniach zabezpieczanych).

Tak w skrócie wygląda praca naszej ekipy montażowej przy wymianie stolarki okiennej.
Nie wykonujemy prac montażowych kiedy temperatura spada poniżej -5 C.
Wykonujemy tez pracę nietypowe związane z przekuwaniem, murowaniem i wybijaniem otworów.

 

 

Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań.

W celu uzyskania szczegółowej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą IDEAL.

 

Zakupione okna jesteśmy w stanie profesjonalnie zamontować w przystępnej cenie.

Dysponujemy w pełni wyposażonymi ekipami monterskimi